Medlemsinformasjon
Til medlemmene!
Det nye styret i Tromsø Skytterlag har et ønske om å informere mest mulig hva vi jobber med.
 
Derfor vil alle Styremøte referatene bli lagt ut under rubrikken Medlemsinfo til venstre.
 
Liste over når vi har styremøter vil også bli lagt ut her.
 
Rubrikken Medlemsinfo vil heretter aktivt bli brukt for informasjon til medlemmene.
 
 
Vi oppfordrer medlemmene til å komme med innspill og saker som dere brenner for og vi vil på best mulig måte behandle dette i styret.
 
Vi oppfordrer også medlemmene å ta initiativ til å være med i de planlagte arbeidsgruppene.
 
For å komme inn i rubrikken Medlemsinfo må man ha et passord. Hvis du ikke har dette passordet - ta kontakt med tromso@skytterlag.no og du som medlem vil få passordet.
 
 

 
 
 
 
 

 
Kulebanegenerator

Medlemsinformasjon

Invitasjoner til stevner

Omlegging av løp