OM OSS:
Skytterlagets adresse:

Tromsø skytterlag
Postboks 5262
9285 Tromsø

Skytterlagets epostadresse: tromso(at)skytterlag.no
 
Tromsø skytterlag et et av omtrent 1000 andre skytterlag i Norge som er tilknyttet "Det frivillige Skyttervesen" (DFS). DFS ble opprettet ved Stortingsbeslutning 30. juli 1892, med ikrafttreden fra 1. juli 1893. Formålsparagrafen har siden opprettelsen stått uforandret, og lyder:
 
Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar.
 
I alle landets kommuner finnes det ett eller flere skytterlag som tilbyr skyteaktiviteter og instruksjon. Disse skytterlagene eier og vedlikeholder ca 850 utendørs skytebaner på 100, 200 og 300 meter. I tillegg har mange skytterlag innendørsbaner på 15 meter for å drive instruksjonsskyting med kaliber .22lr (miniatyr) i vinterhalvåret.
 
Alle skytterlag har et eget ungdomsutvalg som er ansvarlig for rekrutteringsvirksomheten opp til fylte 18 år. Ungdomsutvalget i skytterlaget sørger at de unge får prøve seg på skyttersporten i en trygg ramme hvor sikkerhetsrutinene er det viktigste i opplæringen. Flere lag har etter hvert begynt å arrangere egne skyteskoler hvor de unge får både teoretisk og praktisk opplæring i skyting.
 
Tromsø skydeforening (senere Tromsø skytterlag)  ble stiftet i 1860 og er dermed et av kommunens eldste lag/forening. I 2010 feirer vi 150 års jubileum, noe vi ikke vil la gå upåaktet! Vi satser på å vise oss i bybildet og i media i jubileumsåret om 4 år.

Styret 2017

Styret 2016

Styret 2013

Styret 2012

Styret 2011

Styret 2009

Styret 2008

Styret 2007

Vil du bli medlem?

Styret 2005