Påmelding til stevner
 
Det er ofte Internetpåmelding til ulike stevner.
 
Se i innbydelsen til de ulike stevnene hvordan du melder deg på. Følg med på terminlisten og se hvilke stevner det er eller kan være internettpåmelding.
 
Påmelding skjer hovedsaklig via DFS sine nettsider : http://www.dfs.no/mitt-dfs/  

Disse adressene er tidligere benyttet, men brukes i mindre grad idag..
 
Her kan du selv gå inn på de ulike stevner og melde deg på til det tidspunkt du selv ønsker å skyte på.
 
Det er for de fleste stevner også full anledning og bare møte opp å skyte på ledig plass.
 
 
For enkelte stevner og da spesielt Landskytterstevnet og Nord-Norsken sender skytterlaget inn en felles påmelding. Nærmere info og påmeldingslister om dette kommer etterhvert.
 
Har du problemer med å få meldt deg på et stevne, eller lurer på hvordan du skal gå fram?
 
Ta kontakt med
Per Ivar tlf. 916 40 682 eller per.i.emanuelsen(at)uit.no 
og han vil hjelpe deg med å melde deg på.